Start Företaget Kontakt Pressröster

NYA REGLER

 

 

AB Resursgrupp K.E.O

Nya regler för hushållsarbete börjar gälla den 1 juli 09.

Den 1 juli ersätts det gamla skatteavdraget för husarbete av fakturamodellen

som innebär att kunden får skattereduktion på 50 procent av

arbetskostnaden direkt på fakturan.

Företagen som utför tjänsten ansöker sedan hos Skatteverket.

- Fördelen är att den som köper hushålls- och ROT tjänster får skattereduktionen direkt.

Samtidigt är det viktigt att hålla koll så att företaget som säljer tjänsten inte

gör högre avdrag än vad du som köpare har möjlighet att få.

Då kan du bli återbetalningsskyldig till Skatteverket,

säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden,

men kan högst vara 50 000 kronor per år.

Om den gränsen överskrids kommer Skatteverket kräva tillbaka den för

höga skattereduktionen från den som har köpt tjänsterna.

Det är viktigt att kontrollera att man under året har tillräckligt

hög skatt för att täcka hela skattereduktionen.

För att kunna utnyttja maximalt husavdrag måste man komma upp i mer

än 50 000 kronor i slutlig skatt under året.

För det krävs det normalt en månadsinkomst på 24 000 kronor eller mer.

Hantverkaren eller företaget som säljer tjänsterna ansvarar för att

de fakturerade tjänsterna är husarbete som ger rätt till skattereduktion.

I annat fall kan företaget bli återbetalningsskyldigt till Skatteverket.

Företaget måste också kontrollera att den som köper tjänsten har fyllt 18 år.

Det företag som utför ROT- eller hushållstjänsterna måste ha F skatt.

 

 

 

Tillbaka

©Resursgrupp K.E.O.